Polityka prywatności strony internetowej www.19poludnik.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Informacje ogólne

 1. W związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu internetowego prowadzonego na stronie 19 poludnik.pl („Serwis”) spółka SBF 19 Sp. z o.o. ul. Na Zjeździe 11 30-527 Kraków VAT: 6793175587 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000752141 (“Administrator” albo “my”), przetwarza Twoje dane osobowe („Dane Osobowe”) w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi polegającej na udostępnieniu Ci treści Serwisu, a także Dane Osobowe dotyczące Twojej aktywności w ramach Serwisu.
 2. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz innymi wiążącymi przepisami prawa.
 3. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich naszych Usług i stanowi aktualną informację opisującą jak przetwarzamy Twoje dane osobowe (“Dane Osobowe”).

II Dane Osobowe

 1. Twoje Dane Osobowe możemy otrzymywać bezpośrednio od Ciebie (zwłaszcza przez stronę internetową lub/i formularze dostępne online); i/lub od podmiotów trzecich, usługodawców wspierających nas w świadczeniu usług na Twoją rzecz.
 2. Możemy zbierać następujące Dane Osobowe:
  1. Twój adres IP oraz unikatowe numery identyfikujące Twoje urządzenie mobilne (takie jak ID urządzenia, advertising ID, adres MACa);
  2. dane dotyczące Twojego urządzenia, takie jak producent, system operacyjny, procesor, pamięć RAM, rodzaj przeglądarki, język;
  3. ogólne dane dotyczące lokalizacji (np. państwo lub miasto);
  4. dane zbierane za pomocą cookies i podobnych technologii;
  5. dane o Twojej aktywności w ramach Serwisu dla celów reklamowych i analitycznych..

III Cele i podstawy prawne

 1. Dane Osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach i na wymienionych niżej podstawach prawnych:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Ci treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności, a także preferencji użytkowników Serwisu w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

IV Odbiorcy

 1. Kategorie odbiorców: podmioty przetwarzające działające na naszą rzecz, takie jak usługodawcy, agencje marketingowe, PRowe, rekrutacyjne a także inni administratorzy (w uzasadnionych przypadkach) umożliwiający/ulepszający Serwis.
 2. Nasi partnerzy są zlokalizowani przede wszystkim w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z naszych partnerów mogą być zlokalizowani poza EOG. W przypadku przekazywania Twoich Danych Osobowych poza EOG, weryfikujemy, czy partnerzy zapewniają wysoki poziom ochrony Danych Osobowych. Gwarancje takie wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych Komisji (UE). Masz prawo zażądać od nas, abyśmy przedłożyli Ci kopie standardowych klauzul umownych.

V Okres przechowywania

 1. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak to jest niezbędne, szczególnie w odniesieniu do usług i/lub rozpoznawania skarg.
 2. Po realizacji celu, dla którego były przetwarzane Dane Osobowe, zostaną one usunięte zgodnie z naszą polityką dotyczącą retencji, o ile przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku zachowania tych danych.
 3. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez następujący czas:
  1. jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy – przez okres obowiązywania umowy i do momentu przedawnienia się roszczeń z nią związanych;
  2. gdy podstawą przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

VI Twoje prawa

 1. Odpowiedzialność za zapewnienie poprawności wszystkich przekazanych nam Danych Osobowych leży po Twojej stronie. My możemy pilnować, aby Dane Osobowe były właściwe, kompletne oraz aktualne.
 2. W zakresie przewidzianym przez odpowiednie przepisy, możesz mieć prawo do:
  1. dostępu do Danych Osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
  2. żądania sprostowania Twoich Danych Osobowych;
  3. usunięcia Twoich Danych Osobowych (w przypadkach przewidzianych w RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych;
  5. przenoszenia Danych Osobowych, tj. do otrzymania od administratora Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które możesz przesłać innemu administratorowi danych, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy te Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy.

VII Skargi

 1. Jeśli chcesz skorzystać z któregoś ze swoich praw opisanych powyżej albo masz pytania dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, możesz się z nami skontaktować poprzez:
  1. e-mail: biuro@19poludnik.pl
  2. list polecony:  SBF 19 Sp. z o.o. ul. Na Zjeździe 11 30-527
 1. Ze względów bezpieczeństwa możemy wymagać zachowania formy pisemnej Twoich żądań. Możemy również odmówić realizacji Twoich żądań, jeśli mamy racjonalne podstawy, by przypuszczać, że są one nieuczciwe, niemożliwe do zrealizowania albo mogą zagrażać prywatności innych.
 2. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje Dane Osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

VIII Zmiany

 1. Od czasu do czasu możemy zmienić treść niniejszej Polityki Prywatności.

IX Cookies

 1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, możemy czasem umieszczać na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym małe pliki z danymi informatycznymi, tzw. cookiesCookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są przez serwer na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dostęp do cookies ma tylko serwer, który je utworzył. Tekst stanowiący zawartość cookies zawiera często identyfikatory, nazwy stron, a także cyfry i znaki. Cookies są unikalne dla przeglądarek lub aplikacji mobilnych, z których korzystasz i pozwalają stronom internetowym na przechowywanie różnych danych, w tym Twoich preferencji.
 2. Podobnie jak wielu innych dostawców usług internetowych, korzystamy z cookies, aby ulepszyć doświadczenia użytkownika (UX). Cookies sesyjne (tymczasowe) są usuwane po każdej wizycie, a cookies stałe – pozostają przez wiele wizyt. Cookies pozwalają stronom internetowym na zapamiętanie Twoich ustawień takich jak język, wielkość czcionki na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz inne preferencje wyszukiwarki. Oznacza to, że nie musisz każdorazowo ustawiać swoich preferencji na nowo. Jeśli, zatem, nie korzystasz z cookies, strony internetowe będą przy każdej wizycie traktować Cię jako nowego użytkownika. Na przykład, jeśli zostaniesz przekierowany z jednej strony do drugiej, a następnie powrócisz do pierwotnej strony – nie zostaniesz rozpoznany i będziesz musiał się zalogować ponownie.
 3. Możesz zarządzać i usuwać cookies według własnego uznania. Możesz usunąć wszystkie cookies zapisane na Twoim urządzeniu, a większość z przeglądarek internetowych pozwala na blokowanie cookies. Jednak jeśli tak zrobisz, będziesz musiał zmieniać ustawienia użytkownika za każdym razem, gdy odwiedzisz naszą stronę. O tym, jak zarządzać cookies, dowiesz się w ustawieniach swojej przeglądarki lub na jej dedykowanej stronie internetowej.

Aktualizacja: 15 03 2021

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, służące zbieraniu danych statystycznych pomagających w udoskonalaniu serwisu. Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.