19

Neuca - Badania Kliniczne

18

Robimy Klimat

Platforma działań CSR dla marki Dan Cake

klient:

Dan Cake Polonia

branża:

Żywność, CSR

rola:

Strategia, Branding, Strona WWW, Social media

Dla marki Dan Cake opracowaliśmy projekt strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, którego celem było skoncentrowanie wysiłków firmy na działaniach uwzględniających dbałość o środowisko naturalne, potrzeby pracowników firmy oraz zbudowanie dobrych relacji z lokalnym otoczeniem.

Kluczowy przekaz oparliśmy o hasło, które można rozumieć na kilka sposobów, dzięki czemu jasno skierowaliśmy komunikację do wszystkich interesariuszy projektu:

  • Robimy Klimat tworząc miejsce pracy, którego atmosfera sprzyja budowaniu dobrych relacji.
  • Robimy Klimat, uwzględniając potrzeby lokalnych społeczności.
  • Robimy Klimat dbając o ekologię i środowisko naturalne.

Wierzymy, że dobre zmiany: dla otoczenia, środowiska i nas samych, zaczynają się od ludzi. Chcemy ich wspierać w tworzeniu klimatu beztroski – dla lepszej jakości życia nas wszystkich.

Nie ma projektów społecznych bez ludzi, dlatego zaplanowany został szereg działań podejmowanych na rzecz lokalnych społeczności. Ich celem jest stworzenie atmosfery beztroski i zorganizowanie możliwości na ciekawe spędzenie wolnego czasu, zwłaszcza w trudnym okresie pandemii. Uruchomienie miejskich gier terenowych czy wspieranie lokalnych instytucji oraz organizacji pozwala budować dobre relacje z najbliższym otoczeniem firmy.

Niemniej istotne są aktywności mające na celu promowanie sportu i zdrowego, aktywnego stylu życia – wśród dzieci, młodzieży, ale również pracowników firmy. Organizowanie rodzinnych rajdów rowerowych czy firmowych wyzwań sportowych, a także wspieranie lokalnych klubów sportowych pozwala utrwalać wartościowe nawyki wśród osób w każdym wieku.

Jednym z celów podejmowanych w ramach projektu inicjatyw jest również zwiększanie bioróżnorodności przyrodniczej i zwracanie uwagi na wyzwania w sferze ekologii. Podkreślenie wagi problemu wymierania pszczół czy zmian klimatycznych następuje w sposób aktywny – projekt zakłada bowiem realizację działań zapobiegawczych w tym obszarze.

Głównym narzędziem komunikacji o projekcie i realizowanych w jego ramach działaniach stała się stworzona przez nas platforma internetowa. Odpowiadamy również za działania public relations i obsługę mediów społecznościowych.

Komunikacja w ramach platformy

W ramach platformy prezentowane są konkretne działania podejmowane przez Dan Cake w ramach projektu CSR: założenie miejskiej pasieki, instalacja łąki kwietnej, wyzwanie rowerowe dla pracowników czy wspieranie lokalnych drużyn sportowych.

Robimy Klimat Online

Strona internetowa stanowi również wyjątkową, interaktywną przestrzeń, w ramach której mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy o charakterze proekologicznym lub mające na celu poprawienie jakości ich życia i otrzymać granty finansowe na ich realizację.

Zobacz stronę online

„Dan Cake Robimy Klimat” to projekt CSR zintegrowany z firmową strategią zrównoważonego rozwoju. Jest przyszłościowy i rozwojowy, a tworzy go systematycznie zwiększana suma licznych aktywności, w które mogą się angażować i z których mogą korzystać różne grupy odbiorców.

19

Neuca - Badania Kliniczne

Nowa architektura marek dla obszaru badań klinicznych Grupy Neuca

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, służące zbieraniu danych statystycznych pomagających w udoskonalaniu serwisu. Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.